Fundația Keshe este o organizație independentă, non-profit și non-religioasă înființată de inginerul nuclear Mehran Tavakoli Keshe, care își propune să dezvolte noi cunoștințe științifice, noi tehnologii și noi soluții la problemele globale majore cum ar fi foametea, lipsa de apă, schimbările climatice și bolile, prin utilizarea unor reactoare cu plasmă special dezvoltate, care vor oferi umanității capacitatea de a călători în spațiul cosmic.

Deveniți un creator și înțelegeți lucrarea Universului pentru binele omenirii pe această planetă, precum și în spațiu!

Utilizarea MaGravs, a nanomaterialelor, a materialelor GANS, a plasmei lichide, a câmpurilor plasmei și a altor tehnologii cu plasmă, a venit ca un nou val de cunoaștere pentru omenire, spre a progresa și a lucra în armonie cu Universul. Aplicațiile tehnologiei convenționale sunt risipitoare, dăunătoare și provoacă poluarea planetei și a tuturor ființelor vii. Știința plasmatică oferă soluții și îmbunătățiri ale metodelor existente și ale utilizării resurselor în toate aspectele vieții tuturor ființelor.

 

Știința și tehnologia plasmatică

Aplicarea științei plasmei sub formă de reactoare plasmatice și de alte dispozitive special dezvoltate va oferi umanității adevărata libertate de a călători în spațiul cosmic. Știința plasmei există în întregul Univers. Este aici și vă aparține. Cunoștințele noastre, cercetarea și dezvoltarea în ceea ce privește structura plasmei au progresat până la punctul de a permite tuturor să participe la acest proces.